STICHTING NIET NORMAAL

Stichting Niet Normaal is opgericht in 2007 en heeft als doel het maken van publiektrekkende beeldende kunst manifestaties over maatschappelijk relevante thema’s. De Stichting heeft geen winstoogmerk en volgt de richtlijnen Governance Code Cultuur voor goed bestuur en toezicht toezicht.

Mission Statement:
In een tijd waarin overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten moeite hebben hun publiek te bereiken en te activeren, geeft de werkwijze van Stichting Niet Normaal een alternatief. Stichting Niet Normaal hanteert het practice-what-you-preach model en investeert al in het voortraject in de relaties met verschillende publieksgroepen. Geïnspireerd door kunstenaars, denkers en activisten dicht Stichting Niet Normaal het gat tussen publiek en politiek, zoekt de kracht die ons burger maakt in plaats van consument en toont hoe informele overlevingsstrategieën en kleine initiatieven het kunnen winnen van een teveel aan vastgeroeste regels en protocollen.

Historie:

Artistiek directeur van Stichting Niet Normaal Ine Gevers was samen met bestuursvoorzitter Hester Alberdingk Thijm in 1994 verantwoordelijk voor Ik + de Ander. Art and the Human Condition. Ik + de Ander staat bekend als Nederlands eerste geëngageerde tentoonstelling en kreeg alom internationale lof en aandacht. www.inegevers.net

Prinses Máxima opende op 16 december 2009 de succesvolle blockbuster Niet Normaal – Difference on Display. De tentoonstelling trok 50.000 bezoekers in drie maanden. Thema’s als maakbaarheid & perfectie, norm en verschil als handelswaar en de relatie mens en technologie werden van alle kanten bekeken. Niet Normaal kreeg uitstekende kritieken uit binnen- en buitenland, waarbij vooral het bevrijdende karakter van de manifestatie werd geroemd. Niet Normaal – Difference on Display reisde naar Berlijn en Liverpool en maakte deel uit van het Olympic Games Cultural Program in de zomer van 2012.
www.nietnormaal.nl


Vanaf 15 maart 2013 was de door Stichting Niet Normaal en Gemeentemuseum Den Haag gerealiseerde manifestatie Ja Natuurlijk– How art saves the World te zien. De binnen- en buiten tentoonstelling presenteerde een stadse visie op de relatie mens-natuur die vooral jonge ‘alleseters’ aansprak. Ja Natuurlijk toonde aan hoe natuur en cultuur elkaar versterken en beschouwde technologie als een kans om nieuwe bruggen te slaan. Ja Natuurlijk liet zien en ervaren hoe we ecologisch en sociaal intelligent kunnen zijn. 40.000 bezoekers en een mediawaarde van 400.000. www.ja-natuurlijk.com

Hacking Habitat, gepland voor 2015/16, gaat over hoe we verstrikt zijn geraakt in instituten en systemen en hoe daaraan te ontsnappen. Met diverse partners uit de samenleving roept Hacking Habitat op tot een gezonde dosis burgerlijke ongehoorzaamheid om het tij te keren en het leven in eigen hand te nemen. Hacking Habitat gaat over hightech controle en lowlife survival. Aan de manifestatie gaan diverse hackathons vooraf: oefeningen in life-hacken die bijdragen aan nieuwe vormen van verbondenheid. www.hackinghabitat.com

Feitelijke gegevens:

Stichting Niet Normaal

Postbus 824

3500 AV Utrecht

 

IBAN: NL26TRIO0784884285

BIC: TRIONL2U

Inschrijfnummer KvK: 30232627


 


Samenstelling bestuur:

Hester Alberdingk Thijm (voorzitter), directeur Akzo Nobel Art Foundation

 

Hans Jonker (penningmeester), directeur Adviesbureau AKA

 

Toine van der Horst (secretaris), zakelijke leiding Het Nieuwe Instituut

 

Han Bakker, (bestuurslid)Independent Managing Consulting

 

Vincent Bijlo (bestuurslid), cabaretier, columnist, televisemaker

 

Riemer Knoop (bestuurslid), Gordion Cultureel Advies

 

Julienne Straatman, Straatman strategisch advies

 

WilJan van den Akker (aspirant), decaan Humanities, Universiteit Utrecht